top of page

ASTEDIS

astedis.jpg

Nowa Europejska kooperacja stalowych grup zakupowych łączy pięć państw.

19/09/2023 – Pięc grup zakupowych z branży stalowej z dniem 01/09/2023 rozpoczęło ogólnoeuropejską współpracę pod nazwą astedis (associacion of steel distribution). Podczas spotkania w Paryżu pod koniec sierpnia br., wiodące, niezależne organizacje zakupowe podpisały umowę o wzajemnej współpracy. W skład stron założycielskich wchodzą następujące stalowe organizacje zakupowe: Coalsider z Hiszpanii, European Steel Group z Polski, niemiecka grupa zakupowa NORDWEST, Sider Center z Włoch i Socoda z Francji.

W trakcie spotkania w Paryżu w dniu 30 sierpnia 2023 roku, pięć niezależnych, krajowych organizacji zakupowych przypieczętowało wzajemną kooperację poprzez podpisanie umowy o współpracy. Celem nowopowstałej inicjatywy jest stworzenie skonsolidowanej/spójnej strony zakupowej, będącej odniesieniem sprzedażowym dla największych europejskich producentów stali. Przedstawiciele poszczególnych grup zakupowych będą się regularnie spotykać w celu dalszego wzmocnienia swojej pozycji w obszarze już funkcjonujących kanałów i relacji handlowych w sektorze europejskiego przemysłu stalowego. „Idea zawiązania takiej współpracy zrodziła się około dwa lata temu na fundamencie wzajemnego zaufania i dobrych relacji partnersko-handlowych, po to by z biegiem czasu przerodzić się w konkretny schemat i plan działania”, przekonują członkowie stowarzyszenia astedis przedstawiając ideę stojąca za nawiązaniem współpracy w ramach tej sieci. „Od samego początku, kwestia wzajemnego zaufania pomiędzy zaangażowanymi stronami była kluczowa. Ekscytacja związana z tworzeniem europejskiej sieci współpracy napędzała obecnych partnerów przez ostatnie miesiące i obecna możliwość promocji nawiązanej kooperacji jest niewątpliwym powodem do dumy. Wiodąca pozycja poszczególnych grup zakupowych wynika z wyznawanych wartości etycznych, które są zasadniczym elementem obopólnej, dalszej współpracy”.

Pięć grup zakupowych, współpracujących w ramach astedis odpowiada na zakup volumenu na poziomie około 3.5 mln ton wyrobów stalowych rocznie, reprezentując interesy łącznie ponad 200 średnich przedsiębiorstw z branży stalowej. Fakt, który należy wyraźnie podkreślić, to pomimo nawiązania ścisłej współpracy w ramach astedis i podpisanej wiążącej umowy, każda z poszczególnych grup zakupowych pozostaje w pełni niezależnym podmiotem i kontynuuje dotychczasową działalność na niezmienionych zasadach z uwzględnieniem specyfiki regionu i rynków krajowych. Dodatkowo celem ogólnoeuropejskiej współpracy w ramach astedis jest osiągnięcie efektu synergii na rzecz każdego z poszczególnych rynków krajowych. Na przestrzeni ostatnich lat współpraca handlowa pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami wzrosła pod względem ilościowym i stała się istotnym elementem sektora. Astedis stanie się swego rodzaju platformą i łącznikiem takich relacji na płaszczyźnie europejskiej. Jesteśmy przekonani, że nasza strategiczna współpraca wykreuje szereg szans i możliwości dla wszystkich zaangażowanych Stron. Wspólnie chcemy stawić czoła wyzwaniom współczesnego sektora stalowego, nadchodzącym uwarunkowaniom rynkowym, a także rozwijać swój potencjał i kompetencje w obszarach takich jak digitalizacja czy „zielona stal”.

NORDWEST Handel AG, Niemcy

NORDWEST Handel AG z siedzibą główna w Dortmundzie jest jedna z wiodących grup zakupowych z sektora B2B od 1919 roku z obrotami na łącznym poziomie 5.827 mln za 2022 rok. Zrzesza 1,240 partnerów handlowych z branż jak stal, budownictwo i technologii grzewczych (usługi konstrukcyjne). Zasadniczym celem organizacji jest kumulacja volumenu zakupowego, zabezpieczenie obsługi handlowej oraz zapewnienie usług centralnego magazynowania. NORDWEST jest aktywny w Europie, koncentrując się zwłaszcza na rejonie Austrii, Szwajcarii, Francji, Polski i krajów Beneluxu.

Coalsider, Hiszpania

Coalsider jest głownym centrum zakupowym wyrobów stalowych na terenie Hiszpanii. Posiada 22 Udziałowców, którzy ze swoich 39 magazynów są w stanie zabezpieczyć dystrybucje wyrobów na terenie całej Hiszpanii. W obszarze zainteresowania zakupowego Coalsider są wszystkie asortymenty wyrobów stalowych poczynając od kształtowników g/w, profili z/g, rur, stal zbrojeniowej, arkuszy i osiąga poziom zakupowy w wysokości 185 000 tys ton w 2022 roku. Coalsider powstało dzięki wysiłkowi licznych dystrybutorów wyrobów stalowych, który zdecydowali się połączyć swoje potencjały zakupowe i osiągnąć tym samym lepszą konkurencyjność rynkową. Stworzona organizacja wypracowała sobie wiodącą pozycje i może liczyć na wsparcie i zaufanie najbardziej prestiżowych dostawców, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

European Steel Group Sp. z.o.o., Polska

European Steel Group Sp. z o.o. jest grupą zakupową działającą na rynku wyrobów stalowych od późnych lat 90-tych. W skład ESG wchodzą rozpoznawalne, krajowe, prywatne spółki o szerokim portfelu zakupowym, tworząc tym samym jeden z największych, polskich podmiotów w branży.

Na rzecz Kluczowych Klientów ESG zajmuje się pozyskaniem najbardziej optymalnych kierunków zakupowych, gdzie stosunek jakości do ceny daje możliwie jak największą przewagę konkurencyjną. Grupa jest gwarantem bezpieczeństwa relacji handlowych zarówno dla dostawców, jak i kompleksowym operatorem transakcji dla swoich klientów.

European Steel Group zabezpiecza wszystkie newralgiczne obszary transakcji handlowych: negocjacje, finansowanie, terminowość, kontraktację, transport, odprawę celną i inne.

Obecnie w skład European Steel Group Sp. z o.o. wchodzi 10 Udziałowców (Kluczowych Klientów) dysponujących 35 składami materiałowymi na terenie RP, na rzecz których realizowane są zakupy wyrobów płaskich i wyrobów długich na poziomie +/- 400.000 ton rocznie.

Sider Center, Włochy

Sider Center zrzesza wiodące firmy z sektora stalowego i osiąga roczny poziom zakupowy rzędu 350 000 ton. Grupa Sider Center wyspecjalizowała się w zabezpieczeniu na rzecz swoich członków najlepszego możliwego serwisu handlowego, doskonałych warunków handlowych i kompleksowej obsługi transakcyjnej. Doświadczenie i pozycja rynkowa Sider Center została wypracowana na przestrzeni ostatnich 50 lat w branży stalowej. Obecnie Sider Center posiada 29 Udziałowców i zapewnia dystrybuuję wyrobów na terenie Włoch za pośrednictwem 42 magazynów materiałowych.

Socoda, Francja

Socoda jest stowarzyszeniem 200 niezależnych dystrybutorów, oferujących swoje usługi w branży konstrukcyjnej/przemysłowej i jest uporządkowana według 5 segmentów handlowych: stal, dekoracje, elektryka, profesjonalne wyposażenie i narzędzia przemysłowe, urządzenia sanitarne i grzewcze. Celem stowarzyszenia jest zapewnienie dystrybutorom najlepszej możliwej siły negocjacyjnej, platformy serwisowej dzięki której będą mogli łączyć swoje zasoby, rozwijać biznes i umacniać swoją pozycję na rynku. Socoda w ramach swojej organizacji zrzesza 11 000 pracowników, 1 000 dostawców i 440 000 partnerów handlowych. Obroty firmy osiągają 3.3 mld euro rocznie.

Oddział stalowy Socod’y osiąga volumen zakupowy 500 000 ton rocznie i poprzez siec 33 niezależnych dystrybutorów oferuje ponad 3 000 stalowych pozycji magazynowych w obszarze stali czarnej, stali nierdzewnej i aluminium.

przedstawiciele-organizacji-zalozycielskich-astedis.jpg

Przedstawiciele organizacji założycielskich astedis w dniu podpisania umowy współpracy.

bottom of page