Mirosław Ptasiński - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Jest  menedżerem  z prawie 20-letnim doświadczeniem oraz tytułem Executive,  MBA uzyskanym po ukończeniu studiów prowadzonych przez GFKM na Uniwersytecie Gdańskim oraz RSM Erasmus University.

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Politechniki Łódzkiej, a także wielu studiów podyplomowych m.in.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, czy Wycena nieruchomości.

 

Jest fachowcem w zarządzaniu finansami, procesami produkcyjnymi, zespołami sprzedażowymi, controllingiem, logistyką i IT. Ekspert w zakresie strategicznego zarządzania oraz usprawniania operacji biznesowych stymulujących wzrost wyników oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Karierę zawodową rozpoczął w Banku Przemysłowo Handlowym S.A. w 1996 roku awansując od stanowiska Referenta do pozycji  Dyrektora Oddziału. W roku 2002 został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Luna Polska Sp. z o.o. W latach 2010 -2016 był Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Prezesem Zarządu ZAKSA S.A. W roku  2017 objął funkcję Członka Zarządu w Flex-Trade Sp. z o.o. W kolejnych latach pracował na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu i Klientów Strategicznych w Alchemia S.A.

Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. W latach 2005-2016  zasiadał w Radach Nadzorczych spółek takich jak : Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A , Zakłady Azotowe Kędzierzyn  S.A. , CTL Chemkol Sp. z o.o., Zakserwis Sp. z o.o., Hotel Ustka Sp. z o.o., Asterzak Sp. z o.o., ZAKSA S.A., Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.

 

Jest członkiem klubów, stowarzyszeń oraz kół gospodarczych. W świecie biznesu znany jest jako menedżer niezwykle zrównoważony, działający zgodnie z przemyślaną strategią i niezwykle skuteczny.

Prywatnie jest ojcem i mężem, gra w tenisa, najchętniej w zespołowe deble i mixty, czyta relaksującą literaturę, a w ostatnim czasie pasjonuje się pilotowaniem samolotów.

Łukasz Stoch - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży stalowej.

 

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent Filologii Ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiował na Wydziale Filologii na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

 

Doświadczony handlowiec i skuteczny lider zorientowany na rozwój i osiąganie najlepszych wyników. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany z branżą stalową.

 

W 2007 roku rozpoczął pracę w KeySteel na stanowisku Menedżera Marketingu. W latach 2008 – 2010 był Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.  Od 2010 roku był związany z Grupą Polska Stal S.A. na stanowisku Menedżera ds. Importu, od 2015 roku Dyrektor ds. Handlu Zagranicznego. W grupie zakupowej European Steel Group od 2016 roku. W 2017 awansował na Dyrektora Handlowego i został powołany na Prokurenta Spółki, a w 2019 roku objął funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu.